texto extraido de otro lugar de interes

Ir abajo

texto extraido de otro lugar de interes

Mensaje por EUROGALLO el Mar Mayo 04, 2010 10:57 pm

DIT WORT ALIENE’S NIEUWE ZIJDEHOENDERS SITE!!

Oorsprong en geschiedenis
De voorlopers van onze huidige Zijdehoenders moeten reeds lang voor onze jaartelling hebben bestaan, wel duizenden jaren geleden. De griekse wijsgeer Aristoteles kende reeds de zwarte en witte hoenders met ‘kattenhaar’ uit het rijk van Mamgi (China). Volgens Chinakenner Thien vermelden Chinese geschriften over de Wugu-ji 白烏骨, dat net als het Japanse Ukotsuhei zoveel betekent als ‘Kraaien’ of ‘Hoen-met-zwarte-botten’, dat ze reeds bekend waren in het begin de Tang-dynastie (618-907 n. Chr.). Toen al had het Zijdehoen een grote plaats ingenomen in de traditionele Chinese geneeskunst. Zie het kopje hieronder. Hoewel Aristoteles al Zijdehoenders noemde, hoorde men in Europa voor het eerst van het Zijdehoen door de Italiaanse ontdekker Marco Polo die ze in het zuiden van de provincies Koh en in Fukken aangetroffen had. In de middeleeuwen door zwendelaars en zakenlui verkocht als een kruising tussen een konijn en een hoen, moet het Zijdehoen in diverse variaties en verschillende richtingen naar Europa gekomen zijn. Het zijdehoen beheerst geneeskracht
Voornamelijk uit het vlees en de botten van het Zijdehoen werd ‘Wuji Baifeng-Wan’ het oude vertrouwde geneesmiddel tegen zwakte, vrouwenkwalen, buikloop, rugklachten, lever, nier en long ziektes gemaakt. De bestandelen worden samen met diverse kruiden en alcohol gekookt. Het genas zelfs Thien van nierstenen. Hij bericht bovendien dat een fabriek in Tianjin dit medicijn in de vorm van pillen maakt en dat in de omgeving van Peking een pluimveebedrijf bestaat met meer dan 20.000 Zijdehoenders die uitsluitend voor medicinale doeleinden zijn bestemd. In de regio Sunde, behorend tot de provincie Guandong, heeft zich een industrie ontwikkeld om de restaurants in Hong Kong te voorzien van Zijdehoen producten. Naast medicamenten beleven ook dooierolie, soep, meelproducten enzovoort een stijgende omzet. Intussen heeft het zwarte hoen ook voor een wondermiddel tegen vruchtbaarheids- en potentieproblemen gezorgd. Op deze manier kan het Zijdehoen er misschien toe bijdragen dat er een eind komt aan de jacht op bedreigde diersoorten zoals de neushoorn. Zijdehoenders in Nederland
In Nederland waren Dhr. en Mw. de Boois en Dhr. Ringnalda de pioniers van de fok van zijdehoenders. Ze begonnen in de jaren 50 met de grote ongebaarden. De gebaarden werden eind jaren 60 geïmporteerd uit Engeland en Amerika. Al gauw waren ze er in diverse kleuren en het aantal liefhebbers groeide. De zijdehoenkrielen zijn in de jaren 60 ontstaan in Nederland en zijn een creatie van Dhr. van ‘t Wout uit Lisse. Het duurde een aantal jaren voordat ze op een show kwamen. Maar nu kennen ze een vaste groep liefhebbers en de kwaliteit gaat nog steeds vooruit. Karakter en gedrag
Zijdehoenders zijn bijzonder rustige dieren, die zelden ziek zijn, en goed op een wat kleinere oppervlakte gehouden kunnen worden. Ze zijn dus erg makkelijk handtam te maken en daardoor heel kindvriendelijk. Ze zijn dus makkelijk te dragen en te knuffelen, en dus ook door (kleine) kinderen als ze rustig met de dieren omgaat. Ze kunnen ook goed tegen extreme temperaturen, vooral tegen de kou, want waarschijnlijk kwamen ze van oorsprong uit het himalaya gebergte. Het zijn sterke dieren. Een voordeel is dat ze niet kunnen vliegen en dat komt door hun vacht, omdat er geen veerstructuur in zit, en dat is dus de reden dat vogels vliegen, maar het zijdehoen heeft dat niet en een lage omheining van ongeveer 50 cm is meestal voldoende om ze in de tuin of ren te houden. Zijdehoenders vechten nauwelijks, zelfs hanen onderling zelden, tenzij ze in de zelfde ren zitten met een agressief kippenras. Meerdere Zijdehoenhanen in eenzelfde ren kan dus probleemloos. De hanen kraaien niet vaak en alleen voordat ze echt zeker weten dat de zon is opgekomen. Kenmerken van het Zijdehoen
Het kenmerk van dit ras, met zijn aan alle kanten afgeronde lichaam, is zijn vacht. Het vacht is erg zacht, en geen enkel ander hoender of vogel soort heeft het, en het vacht voelt aan als zijde, vandaar ook de naam Zijdehoen. De huid is zwart tot blauw en zelfs paarsachtig van kleur. Ook het vlees, de botten en bloed zijn zwart. De benen zijn licht behaard en vrij grof geschubd. Ook heeft het Zijdehoen een extra teen aan de voet en een extra vinger aan de arm (vleugel). Vogels hebben nog 3 vingers aan de vleugels (waarvan twee aan elkaar gegroeid) over, waar de veren aan zitten. Het zijdehoen heeft er dus 4, waarvan 2 aan elkaar gegroeid en twee echte zichtbare vingers met klauwen eraan! Het Zijdehoen heeft boven zijn snavel een bobbel zitten, en dat is de walnootkam die donker purper tot helemaal zwart van kleur is. Het Zijdehoen heeft felblauwe oorlellen, wat net lijkt op oorbellen. De ogen zijn ook donker. Het vacht van het zijdehoen heeft de volgende kleurslagen: Wit, zwart, patrijs, rood, blauw, parelgrijs, koekoek, zilverpatrijs en buff. Maar van oorsprong komen ze in het wit en zwart voor, en in die twee kleurslagen komen ze nog steeds het meest voor. Zijdehoenders zijn geharde dieren zie zelfs bestand zijn tegen extreem lage temperaturen. Het is een zeer vertrouwelijke hoen, wat heel rustig, aanhankelijk en lief is, en wat zich laat aaien, wat vooral aantrekkelijk is voor kinderen. Als broeders zijn de Zijdehoenders onovertroffen en vooral heel betrouwbaar; ze worden dan ook vaak gebruikt voor het uitbroeden van kostbare eieren van siervogels. En het opvoeden van kuikens gaat probleemloos: Eenden- en fazantenfokkers gebruiken zijdehoenders om hun vaak kostbare eieren uit te broeden, Dit kunnen ze als geen ander. Zonder problemen voeden ze de hun toegewezen kuikens op, verdedigen ze tegen indringers, maar ze leren hun kuikens ook dat mensen geen gevaar zijn.
Conclusie van het Zijdehoen
Zijdehoen is een aparte hoender, waarvan alles donker is, vandaar dat het ook wel Neger of Morenhoender wordt genoemd. Ook de poten en vleugels met indrukwekkende klauwen en vrij grof beschubde huid met blauw tot paarse tinten. Het Zijdehoen bevat veel geneeskracht, maar moet niet misbruikt worden. Het Zijdehoen is erg betrouwbaar en niet vechtlustig, en heeft een lief en zacht karakter. Het is een wijs dier dat leeft in harmonie (in vergelijking met veel andere kippenrassen), tenminste als het goede en gezonde dieren zijn waarbij geen sprake is van afwijkingen of inteelt en dergelijken.
Verzorging
Omdat kippen tegenwoordig vaak in kooien gehouden worden, zijn ze sterk afhankelijk van de verzorging van de mens. De verzorging verschilt per jaargetijde.
Het is van belang, de kippen op een vast tijdstip te voeren. Na een tijdje weten de kippen dit en zullen ook op dit tijdstip eten verwachten ! Het is dus niet aan te raden om de ene keer de kippen s‘morgens te voeren en de andere keer weer s’avonds. Zelf voer ik de kippen s’ochtends: Ik geef ze dan korrels en verschoon de drinkenbakken ! s’Middags geef ik ze gemengd graan en groenvoer. Door het “eten geven” wat te spreiden hebben ze heel de dag wat te doen en dit verkomt weer verveling! In de zomer is zo’n verzorging voldoende. In de winter echter niet. Dan hebben ze een extra verzorging nodig. De drinkenbakken moeten bij vorst elke dag ontdooid worden. Dit kun je o.a. doen d.m.v. een zogenaamde drinkenbakverwarmer. Dit is een verwarmingselement van weinig wattage, dat het water vloeibaar houdt. Door een beetje suiker toe te voegen aan het water, houd je het ook langer vloeibaar! In de koude winternachten moet je de kopversierselen van de kippen wel beschermen. De kam en lellen van de haan zijn zeer kwetsbaar ! Je kan deze beschermen door er vaseline op te smeren.
avatar
EUROGALLO
Admin

Mensajes : 136
Fecha de inscripción : 27/01/2010
Edad : 42
Localización : ASTURIAS

http://www.eurogallo.jimdo.com

Volver arriba Ir abajo

Re: texto extraido de otro lugar de interes

Mensaje por polo el Mar Dic 21, 2010 2:54 pm

pero que es esto??

polo
Consejero/a De Sedosas
Consejero/a De Sedosas

Mensajes : 35
Fecha de inscripción : 13/12/2010

Volver arriba Ir abajo

Re: texto extraido de otro lugar de interes

Mensaje por Admin el Mar Dic 21, 2010 5:04 pm

Origen e Historia
Los precursores de nuestra Silkies presente desde hace mucho tiempo existía antes de nuestra era, hace miles de años. El filósofo griego Aristóteles ya sabía las aves con pelo de gato blanco y negro "en el ámbito de la Mamgi (China). Según China Kenner Thien mencionan los escritos chinos en el Wugu-ji 白 乌 骨, que, al igual que los japoneses Ukotsuhei significa "cuervo" o "Hoen y negro de hueso", que ya eran conocidos a principios de la Dinastía Tang (618-907) .. Cuando todo había Silkie un gran lugar en la medicina tradicional china. Vea la sección de abajo. Aunque Silkies Aristóteles llamaba, escuchó en Europa para el primero de los Silkie por el explorador italiano Marco Polo en las provincias del sur de Koh y Fukken había encontrado. En la Edad Media por los estafadores y los empresarios venden como un cruce entre un conejo y una gallina, el Silkie en diferentes formas y diferentes direcciones venir a Europa. El lado logrado la curación urogallo
Principalmente de la carne y los huesos de la Silkie fue "Wuji Baifeng-Wan" el buen remedio para la debilidad de edad, las enfermedades de la mujer, diarrea, dolor de espalda, el hígado, el riñón y la enfermedad pulmonar hecho. Las partes coexisten con diversas especias y el alcohol cocidos. El Thien incluso curar los cálculos renales. Se informa también que una fábrica en Tianjin este medicamento en forma de píldora y se encuentra en las cercanías de Pekín es una participación de más de 20.000 Silkies exclusivamente para fines medicinales. En la región Sunde, un miembro de la Provincia de Guangdong, ha desarrollado una industria por sus restaurantes en Hong Kong para ofrecer productos Silkie. Además de medicamentos también la experiencia de aceite yema de huevo, sopa, harina y así un aumento del volumen de negocios. Mientras tanto, el pollo negro para una cura milagrosa para los problemas de fertilidad y la potencia. De esta manera, el Silkie podría ayudar a poner fin a la caza de especies en peligro de extinción como el rinoceronte. Silkies en los Países Bajos
En los Países Bajos, el Sr. El Sr. y la Sra. y el Boois. Ringnalda los pioneros de la cría de aves de seda. Comenzaron en el año 1950 con la barba no grandes. El año 1960 marcó el final se importaron de Inglaterra y Estados Unidos. Pronto estuvieron en varios colores y creció el número de aficionados. Los gallos Silkie en el año 1960 se originó en los Países Bajos y son una creación del señor t Wout van desde Lisse. Pasaron varios años antes de llegar a un espectáculo. Pero ahora tienen un sólido grupo de seguidores y la calidad sigue adelante. Carácter y comportamiento
Silkies están muy tranquilos animales que rara vez se enferma, y así en un área más pequeña se hace. Así que son muy fáciles de domesticar y por lo tanto muy amigable para los niños. Ellos son tan fáciles de llevar y abrazar, y en consecuencia, por (pequeño) niños, ya que calma la manipulación de animales. También puede soportar temperaturas extremas y, en especial contra el frío, probablemente porque eran originarios de las montañas del Himalaya. Son animales fuertes. Una de las ventajas es que no puede volar y que se debe a que su piel, porque no hay una estructura de plumas en él, así que por eso los pájaros vuelan, pero el Silkie no tiene y una cerca baja de unos 50 cm suele ser suficiente para en el jardín o de tener. Silkies lucha apenas si se gallos rara vez, a menos que estén en la misma prueba con una raza agresiva de pollo. Varios gallos Silkie fácilmente se puede ejecutar en el mismo. Los gallos cantan con poca frecuencia y sólo antes de que realmente saben que el sol ha salido. Características de la Silkie
La característica distintiva de esta raza, con su cuerpo redondeado en todos los lados, su abrigo. El pelaje es muy suave, y no tiene otras aves de corral o las especies de aves y la piel se siente como la seda, de ahí el nombre Silkie. La piel es de color negro a azul e incluso de color púrpura. La carne, los huesos y la sangre negro. Las piernas son un poco peludo y con escamas muy gruesas. Además, el Silkie un dedo extra en el pie y un dedo de más en el brazo (ala). Las aves tienen tres dedos en las alas (dos crecido juntos) en el que los muelles son. El Silkie, por lo tanto 4, 2 de los cuales han crecido juntos y dos dedos real visible con garras! El Silkie tiene un golpe por encima de su pico hacia abajo, y que es el que todos los walnootkam negro a color púrpura oscuro. El Silkie ha brillantes lóbulos de las orejas azules, que sólo se parece a los pendientes. Los ojos son oscuros. El escudo de la gallina sedosa, los siguientes colores: blanco, perdiz negro, rojo, azul, lavanda, el cuco, la perdiz y pulir plata. Pero ellos vienen en blanco y negro, y los dos colores que siguen siendo los más comunes. Silkies son animales robustos ver incluso soportar temperaturas extremadamente bajas. Es un gallo muy confidencial, que es muy tranquilo, cariñoso y dulce, y lo que es un derrame cerebral tarde, lo que es particularmente atractivo para los niños. Cuando los hermanos Silkies fiabilidad sin igual y, sobre todo, por lo tanto son de uso frecuente para la incubación de los huevos de preciosas aves ornamentales. Y el aumento de los polluelos es sin esfuerzo: el pato y faisán criadores utilizan sus huevos sedosa menudo preciosos para salir del cascarón, esto nadie puede más. Sin ningún tipo de problemas, que se alimentan los pollos en sus asignados, su defensa contra los intrusos, pero que enseñan a sus crías que las personas sin peligro.
Conclusión de la Silkie
Silkie es un pollo especial, que todo es oscuro, por lo tanto, también llamado Negro o más aves de llamada. Las patas y las alas y las garras con beschubde impresionante piel relativamente aproximada con matices púrpura azul. Silkie contiene la curación muchos, pero no debe abusarse de ella. El Silkie es muy fiable y combativo no, y tiene un carácter dulce y suave. Es un animal racional que vive en armonía (en comparación con muchas otras razas de pollo), al menos en animales de buena y sana no se implican o anomalías de la endogamia y tal.
Cuidado
Porque los pollos son a menudo mantenidos en jaulas, que son altamente dependientes de la atención recibida. La atención varía según la temporada.
Es importante, los pollos a una hora fija para llevar a cabo. Después de un tiempo los pollos lo saben y también esperar a comer esta vez! Por ello no es aconsejable a los pollos de una sola vez para llevar a cabo mañana y otra por la noche. Doy de comer a los pollos ellos mismos en la mañana: yo les doy silos de granos y el cambio de la bebida! Por la tarde, yo les doy mezcla de maíz y verduras. Por "alimentación" lo que se han extendido durante todo el día y qué hacer en este nuevo verkomt el aburrimiento! En verano, algún tipo de atención es suficiente. En invierno, sin embargo. Después, tienen un cuidado especial. Los envases deben beber todos los días en la congelación descongelación. Esto se puede hacer subcontratista d.m.v. drinkenbakverwarmer una llamada. Se trata de un elemento de calefacción de baja potencia que mantiene el agua líquida. Al añadir un poco de azúcar al agua, lo mantenga líquido ya! En las noches de invierno frío que necesita para peinar los pollos están protegidos. Las crestas y barbillas de muy vulnerable del gallo! Usted puede proteger a los frotis de vaselina en ..
avatar
Admin
Admin

Mensajes : 544
Fecha de inscripción : 26/01/2010
Edad : 42
Localización : ASTURIAS

http://eurogallo.jimdo.com/

Volver arriba Ir abajo

Re: texto extraido de otro lugar de interes

Mensaje por Admin el Mar Dic 21, 2010 5:06 pm

Un antepasado tuyo MARCO---POLO---POLO Very Happy
avatar
Admin
Admin

Mensajes : 544
Fecha de inscripción : 26/01/2010
Edad : 42
Localización : ASTURIAS

http://eurogallo.jimdo.com/

Volver arriba Ir abajo

Re: texto extraido de otro lugar de interes

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.